EraHypernovaMeble AgataLotosEmpik

Kontakt

Jacek Murzyński
jacek@sim-reklama.pl

44-102 GLIWICE, ul. Portowa 18A
NIP: 631-107-26-25

tel. 609 522 271

tel./fax 032 332 44 45


:: więcej

Reklama wizualna

Aktualności

Dotacja na maszyny i remont

Data dodania: 2013-02-11


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa


1) ZAMAWIAJĄCY


Przedsiębiorstwie SIM Biuro Projektowo Reklamowe

Ul. Góry Chełmskiej 15

44-100 Gliwice

Tel.32 332 44 45


2. INFORMACJA O ZAMÓWIENIU


Zamówienie związane jest z realizacją przez przedsiębiorstwoSIM Biuro Projektowo Reklamoweprojektu pt. ? Wdrożenie innowacyjnych technologii poprzez zakup nowoczesnych urządzeń celem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa SIM Biuro Projektowo Reklamowe?. Projekt współfinansowany jest z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego ? Priorytet I, Podzdziałanie 1.2.3.


Zamówienie dotyczy zakup innowacyjnego plotera płaskiego UV najnowszej generacji Océ Arizona oraz plotera tnąco- bigującego ?ACTIVE? przystosowanego do cięcia bigowania szerokiej gamy podłoża.


3. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGA

1.CENA ?(max. 80pkt.)

2.GWARANCJA-(max. 20 pkt)


4. SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE KRYTERIÓW

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

C-Cena oferty brutto ?Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona

wg wzoru:

C = (Cmin / Cx) * 80, gdzie:

C -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

Cmin -najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach przedmiotowego

postępowania,

Cx -cena brutto oferty ocenianej.


H- Ocena czasu gwarancji.

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt:

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

H = (Hmin / Hx) * 20, gdzie

H -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za czas gwarancji,

Hmin ?najkrótszy czas gwarancji zaoferowany w ofertach przedmiotowego postępowania,

Hx ?czas gwarancji zawarty w ocenianej ofercie.


Oferta musi zawierać kompletną i jednoznaczną cenę.


5.TERMIN SKŁADANIA OFERT

kompletną i jednoznaczną cenę za wykonanie zamówienia (zamawiający nie dopuszcza opcjonalnych składników cenowych ani wariantowości kalkulowania ceny oferty), należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać pocztą na adres:

Ul. Góry Chełmskiej 15

44-100 Gliwice

Tel.32 332 44 45
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa


1) ZAMAWIAJĄCY


Przedsiębiorstwie SIM Biuro Projektowo Reklamowe

Ul. Góry Chełmskiej 15

44-100 Gliwice

Tel.32 332 44 45


2. INFORMACJA O ZAMÓWIENIU


Zamówienie związane jest z realizacją przez przedsiębiorstwoSIM Biuro Projektowo Reklamoweprojektu pt. ? Wdrożenie innowacyjnych technologii poprzez zakup nowoczesnych urządzeń celem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa SIM Biuro Projektowo Reklamowe?. Projekt współfinansowany jest z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego ? Priorytet I, Podzdziałanie 1.2.3.


Zamówienie dotyczy wykonanie remontu pomieszczeń hali

1. Wymiana okien - 18 szt.

2. Montaż drzwi 2-skrzydłowe

3.Wykonanie gładzi gipsowych- 85m2

4. Wykonanie posadzki z żywicy- 85m2

5. Zabudowa ? bloczki betonowe -80 m2

6. Wentylacja mechaniczna

7. Klimatyzator chodząco - grzejący


3. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGA

1.CENA ?(max. 80pkt.)

2.GWARANCJA-(max. 20 pkt)


4. SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE KRYTERIÓW

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

C-Cena oferty brutto ?Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona

wg wzoru:

C = (Cmin / Cx) * 80, gdzie:

C -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

Cmin -najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach przedmiotowego

postępowania,

Cx -cena brutto oferty ocenianej.


Oferta musi zawierać kompletną i jednoznaczną cenę.


5.TERMIN SKŁADANIA OFERT

kompletną i jednoznaczną cenę za wykonanie zamówienia (zamawiający nie dopuszcza opcjonalnych składników cenowych ani wariantowości kalkulowania ceny oferty), należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać pocztą na adres:

Ul. Góry Chełmskiej 15

44-100 Gliwice

Tel.32 332 44 45